Széchenyi 2020
App icon

Bemutatjuk pályázatunkat "A Harkai Csana mini bölcsődévé alakításának infrastrukturális megalapozása" címmel.

Ismerje meg a pályázatot!

Pályázatunk

"Harkai Csana mini bölcsődévé alakításának infrastrukturális megalapozása" című projekt
A szerződött támogatás összege: 53 577 700 Ft, a támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés eredményeként korszerű, biztonságos nevelési környezet valósul meg Harka községben a legfeljebb ​ 3 éves kisgyermekek napközbeni ellátásá​nak biztosításához. A fejlesztések, eszközbeszerzések révén olyan készségfejlesztő játékok, eszközök kerülnek beszerzésre, amelyek a kisgyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, a gyermekek képességeinek fejlesztését elősegítik (verbális fejlesztés, percepciófejlesztés, finom-motorikus mozgások, érzékelés fejlesztése stb.). A tornaeszközök használatával támogatható a kisgyermekek testi fejlődése, javul a gyermekek fizikai állapota, mozgáskultúrájuk, szenzomotoros koordinációjuk fejlődik.

A projekt kiemelt célja, hogy a jelenlegi családi bölcsődében​, és a kialakításra kerülő mini bölcsődében is lehetőség nyílik ​játékos mozgásfejlesztés igénybevételére. Szakképzett gyógypedagógus jelenleg is heti egy alkalommal segíti a kisgyermekek fejlődését. A fejlesztés eredményeképpen Harka község, de tágabb értelemben közvetlen környezetének népességmegtartó ereje és a más településekről történő lakossági betelepülés mértéke várhatóan tovább növekszik.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés, 10 kisgyermek befogadására alkalmas (30 m2) játszóház kialakítása eredményeként 1 új munkahely (törvény szerinti végzettséggel rendelkező személy) kerül kialakításra a községben, ezzel is hozzájárulva a település munkaerő-piaci pozíciójának javulásához.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. május 31.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00037

Képek az építkezésről

Elkészült a engedélyes tervdokumentáció, és ez alapján megkaptuk a építési engedélyt. Ezt követően elkészült a kiviteli tervdokumentáció is. A kivitelezési munkálatok 10%-a elkészült. Megtörtént a sávalapok kibetonozása, a lábazati fal készítése, vasalása és kibetonozása, az aljzatbeton vasszerelése. Megkezdődött a falazás.

 • Képek az építkezésről

  2018. július 19.

  image
 • Képek az építkezésről

  2018. július 19.

  image
 • Képek az építkezésről

  2018. július 19.

  image
 • Képek az építkezésről

  2018. július 19.

  image
 • Képek az építkezésről

  2018. július 19.

  image
 • Képek az építkezésről

  2018. július 19.

  image
 • Képek az építkezésről

  2018. július 22.

  image
 • Képek az építkezésről

  2018. július 22.

  image
 • Képek az építkezésről

  2018. július 22.

  image

Ismerje meg bölcsődénket!

Tudjon meg mindent a beirakozás feltételeiről a honlapunkon!